Hjertestarter i Holbæk

Hjertestarter i Holbæk

Hvert år rammes cirka 10 danskere om dagen af hjertestop uden for landets hospitaler. Ud af disse, er det kun 1 der overlever.

For hvert minut efter et hjertestop, hvor der ikke ydes livreddende førstehjælp, reduceres chancen for overlevelse med 10%.

Studier har vist, at chancen for overlevelse stiger betydeligt, når der udøves hjerte-lunge-redning i kombination med en hjertestarter inden for 3-5 minutter efter hjertestoppet.

Vi valgte derfor i 2016 at være medsponsor på opsættelsen af en hjertestarter på Holbæk Private Realskole. Den er sat op udendørs, så alle Holbækkere kan benytte den, hvis behovet opstår.