Laserterapi er tilførsel af energi til cellerne. Den biologiske effekt i forhold til mængden af tilført energi er beskrevet i den såkaldte “Arndt-Schulz” lov, der er vist på figuren.

arndt schultz law

Kurven viser, at en lille energitilførsel giver en lille effekt, et meget bredt mellemområde giver en positiv biologisk effekt, medens en meget stor tilført energi giver en biologisk inhibition eller hæmning.

Denne sammenhæng har været kendt i mange år, men i praksis har det været stort set umuligt at nå den inhibitoriske del af kurven, simpelthen fordi de tilgængelige laserapparater ikke var kraftige nok.

Derfor har den generelle opfattelse i lang tid været: “jo mere, jo bedre”. Men med fremkomsten af kraftigere lasere er det blevet en langt større risiko at give en for stor, dvs. hæmmende, dosis. Laserterapi er som nævnt tilførsel af energi til cellerne, og den nødvendige mængde af energi er direkte proportional med det antal celler der skal stimuleres, eller med andre ord: volumen (areal x dybde) af det pågældende væv. Det betyder, at meget overfladiske strukturer, som f.eks. en albue hvor der kun er ganske lidt blødt væv, skal have en meget lille dosis. Større muskler skal have en væsentlig større dosis, og meget dybtliggende strukturer skal have en endnu større dosis.

Energi = effekt x tid

Energi måles i Joule, der beregnes som Watt x sekund. Det betyder at energidosis kan justeres enten ved at variere på effekten (Watt) eller tiden (sekund) – eller en kombination af begge parametre.

Ikke nok at reducere tid

For de meget overfladiske strukturer er det imidlertid ikke nok at reducere behandlingstiden, hvis dosis er for stor. Her spiller en anden faktor ind, nemlig effekttætheden, målt i Watt/cm2. Hvis effekttætheden eller intensiteten af laseren er for stor, vil cellerne blive overstimuleret / hæmmet, uanset behandlingstidens længde. WALT* har undersøgt en række almindelige lidelser og er kommet frem til en liste med anbefalede doseringer, både hvad angår Joule og milliwatt (mW). Se uddrag af skemaet her:

Tendinopathies Points or cm2 Joules 780 – 820nm Notes
Carpal-tunnel 2-3 8 Minimum 4 Joules per point
Lateral epicondylitis 1-2 4 Maximum 100 mW/cm2
Biceps humeri c.l. 1-2 6  
Supraspinatus 2-3 8 Minimum 4 Joules per point
Infraspinatus 2-3 8 Minimum 4 Joules per point
Trochanter major 2-4 8  
Patellartendon 2-3 8  
Tract. Iliotibialis 1-2 4 Maximum 100mW/cm2
Achilles tendon 2-3 8 Maximum 100mW/cm2
Plantar fasciitis 2-3 8 Minimum 4 Joules per point
       
Arthritis Points or cm2 Joules Notes
Finger PIP or MCP 1-2 4  
Wrist 2-4 8  
Humeroradial joint 1-2 4  
Elbow 2-4 8  
Glenohumeral joint 2-4 8 Minimum 4 Joules per point
Acromioclavicular 1-2 4  
Temporomandibular 1-2 4  
Cervical spine 4-12 16 Minimum 4 Joules per point
Lumbar spine 4-8 16 Minimum 4 Joules per point
Hip 2-4 12 Minimum 6 Joules per point
Knee medial 3-6 12 Minimum 4 Joules per point
Ankle 2-4 8  
Max 100 mW!

For særligt følsomme områder er det vigtigt ikke at overskride 100 mW/cm2. Hvis effekttæthed og / eller dosering overskrides, udebliver den ellers positive virkning som laseren har, og i værste fald irriteres vævet mere end det var i forvejen, med deraf følgende unødvendige smerter.
 

*) WALT er en international organisation, World Association for Laser Therapy, der arbejder for udbredelsen og kendskabet til biostimulerende laserterapi. Se Walt.