Viden om laserterapiLasers egenskaber giver behandlere nye
behandlingsmuligheder
Hvad er laser?2024-07-16T11:59:43+02:00

Viden om laserterapi

Lasers egenskaber giver behandlere nye behandlingsmuligheder

Den terapeutiske og helende effekt af laserbehandling, LLLT, blev opdaget allerede i 1967, hvor Professor Endre Mester i Budapest udførte forsøg med laboratorierotter.

Formålet med forsøget var at undersøge effekten af laser på rotter med hudkræft. Han barberede rotterne, lavede et lille snit hvorefter han podede halvdelen af rotterne med cancer.
Resultatet blev anderledes end

forventet. Kræftcellerne var upåvirket af laserbehandlingen, men til gengæld observerede han, at sårene efter podningen helede væsentlig hurtigere på de rotter, som havde fået laserbehandling end hos kontrolgruppen.

Denne observation satte gang i forskningen af LLLT/Low Level Laser Therapy, også kaldet biostimulation laser, cold laser eller PhotoBioModulation (PBM).

Laserterapi accelerer naturlig heling

Hvordan virker laserterapi

Laserterapi baserer sig på et hidtil ufravigeligt princip fra fysikkens verden som lyder: Energi kan ikke skabes, og energi forsvinder aldrig. Energi kan i stedet ændre form og overføres fra ét objekt til et andet.

Med laserbehandling overføres energien fra laserlyset til kroppens celler, hvor det kan benyttes som brændstof.
Laserlyset trænger med sine helt specielle egenskaber og sin energi dybt ind i vævet, ind til den enkelte celle og ind til hver eneste lille mitochondrie, hvor energien absorberes og dermed overføres.

Cellen får derved energi til at udføre alle de opgaver, som den i forvejen er programmeret til, heriblandt kroppens naturlige helingsproces.

Hvis du for eksempel tilfører laserenergi efter en skade, opnår du en acceleration af kroppens naturlige helingsproces.
Princippet er her illustreret grafisk med et eksempel (en forstuvning) på diagrammet “Accelerated Natural Healing”.

Mitochondriernes funktion

De fleste celler i kroppen indeholder et eller flere små enheder, kaldet mitochondrier. Mitochondriernes funktion er at producere cellens brændstof, ATP, ved hjælp af det glukose der findes i blodbanen. ATP står for Adenosin Tri Phosfat, som cellen forbrænder under udførelse af alle sine opgaver.

Enhver skade, akut eller kronisk, fører til et energiunderskud i cellen, udtrykt ved en nedsat produktion af ATP. Denne situation er genskabt i laboratorieforsøg, hvor har man bragt levende celler under “nutritional stress”, dvs. at de ikke får næring i et givet tidsrum. Dette fører til en ubalance i NaKa-pumpen og det elektriske membranpotentiale, samt en reduktion af mitochondriernes produktion af ATP.

Ved tilførsel af laserlys – og intet andet – har man påvist en normalisering af samtlige parametre, herunder en forøgelse og dermed normalisering af ATP-produktionen til 100%.

Laserterapi giver energi til cellen

Princippet om Accelereret Naturlig Heling™

Laserterapi bygger på dette princip, hvilket kommer til udtryk i følgende egenskaber og fordele:

 • Biostimulerende laserterapi kan accelerere nogle af kroppens naturlige helingsprocesser.
 • Laserterapi giver energi til cellerne ved at styrke produktionen af ATP, hvilket kan føre til en forøgelse af celleaktiviteten.
 • Dette bevirker blandt andet en hurtigere koagulation ved akutte skader, hvilket kan reducere ødemer og hævelser.
 • Laserterapi virker dæmpende på inflammationer i visse kroniske og akutte tilfælde.
 • Laserterapi forøger dannelsen af kollagent væv og kan derigennem medvirke til en hurtigere sårheling.
 • Laserterapi kan hjælpe med at mobilisere kroppens naturlige immunforsvar og derved styrke evnen til at bekæmpe angreb fra f.eks. visse bakterier, vira og svamp.
 • Blodgennemstrømningen forøges eksempelvis i områder med nedsat cirkulation og/eller kroniske muskelspændinger.
 • Laserterapi virker smertedæmpende, enten ved at reducere det problem, der har forårsaget smerten i første omgang, eller ved at stimulere kroppens produktion af endorfin og encephalin.
 • Biostimulerende laserterapi har ingen kendte bivirkninger. Det kan hjælpe kroppen med at gøre det, den allerede er programmeret til at gøre – bare hurtigere.

Alle disse faktorer, som gentagende undersøgelser har vist, fører til det vi kalder: Accelereret Naturlig Heling™.

*) Biostimulerende laserterapi har mange navne: soft laser, cold laser, low intensity laser, lavenergilaser. Den internationale anerkendte betegnelse er Low Level Laser Therapy, LLLT.

Hvad er laser?

Ordet “LASER” er en forkortelse af Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Tuner og Hode nævner i deres bog “The New Laser Therapy Handbook” det kuriosum, at man oprindeligt havde tænkt at bruge ordet Oscillation i stedet for Amplification. Det havde dog den uheldige bivirkning, at forkortelsen i stedet blev “LOSER”.

Laser er altså forstærket lys. Det kan befinde sig forskellige steder i lysspektret, men i modsætning til dagslys og lys fra en pære, kun på en bølgelængde ad gangen. Den europæiske standard IEC 601 beskriver en laser således: “Any device which can be made to produce electromagnetic radiation in the wavelength range from 180 nm to 1 mm primarily by the process of controlled stimulated emission”.

Laserlys er monokromatisk, hvilket betyder, at det udsendes på kun én bølgelængde i modsætning til f.eks. sollys, som spreder sig over flere bølgelængder/farve, hvilket bl.a. kan ses tydeligt i regnvejr og solskin, når en regnbue strækker sig over himlen.

Laseren er også kohærent, hvilket betyder at lysbølgerne udsendes i fase, dvs. de svinger i takt og dermed giver oplevelsen af en større kraft. Princippet kan illustreres som forskellen på den kraft man oplever ved mange krusninger på vandoverfladen kontra større bølger der følges ad.

Dette gør dem velegnede til at trænge ind i dybere liggende væv med en større effekt, end hvad der f.eks. gør sig gældende med sollys og lyset fra en cykellygte, som er ikke-kohærente lyskilder.

Hvad er laser?

Lysets synlige farvespektrum

Når hvidt lys (f.eks. sollys) passerer gennem et prisme eller brydes i vanddråber i atmosfæren, bliver det opdelt i disse forskellige farver, hvilket skaber det smukke farvespektrum, vi ser i en regnbue.

Det synlige spektrum er det område af lysets elektromagnetiske stråling, som vores øjne kan opfatte og ser som farver. Det strækker sig normalt fra cirka 400 nanometer (nm) til 700 nm i bølgelængde.

Her er de generelle bølgelængdeområder for de forskellige farver i det synlige spektrum.

Lysets usynlige farvespektrum

Det usynlige spektrum refererer så til det område af elektromagnetisk stråling, hvor bølgelængderne ligger uden for det synlige spektrum for det menneskelige øje.

Ultraviolet (UV) stråling: Ultraviolet stråling har kortere bølgelængder end det synlige lys og omfatter bølgelængder under 400 nanometer (nm). Denne form for stråling er kendt for sine solskaderende egenskaber og bruges også i medicinske applikationer som f.eks desinfektion og UV-belysning.

Infrarød (IR) stråling: Infrarød stråling har længere bølgelængder end det synlige lys og omfatter bølgelængder over 700 nanometer (nm).
Infrarød stråling er alment kendt for sin varmeeffekt og bruges i en række teknologiske applikationer såsom en fjernbetjening.

Hvorfor kan du ikke se laserlyset?

PowerMedics PowerLaser og GigaLaser anvender et 808nm rødt laserlys. Det er en bølgelængde, der ligger lige udenfor lysets synlige spektrum og det er derfor ”næsten” usynligt.

Hvorfor anvender PowerMedic denne bølgelængde?

Denne specifikke bølgelængde er omhyggeligt valgt på baggrund af forskning, der påviser dens evne til at trænge særligt dybt ind i kropsvæv, en egenskab kendt som “dyb penetrering” eller “gennemtrængningsevne”. Når laserlyset udsendes ved en bølgelængde på 808 nm, interagerer det med kropsvævet på en måde, der muliggør en dyb indtrængning i huden, muskler og andre vævslag.

Dette åbner muligheden for præcis målretning af specifikke områder af kroppen, hvor terapeutiske virkninger ønskes.

Så der sker altså noget, selvom du ”næsten” ikke kan se det

Kontraindikationer

Ligesom der findes en bred vifte af indikationer for brug af laserterapi, så er der også enkelte kontraindikationer, samt opmærksomhedspunkter, man som behandler bør kende til.

Hver enkelt kontraindikation bør dog, fuldstændig på linje med hver enkelt konkret behandling, vurderes fagligt i forhold til patienten, så man undgår utilsigtede sideeffekter.

Graviditet
Generelt er man meget forsigtig i forhold til behandlingsmetoder og påvirkninger af gravide kvinder af hensyn til fostret. Nogle forskere råder derfor til, at man undgår behandling af områder omkring livmoderen – især i første trimester. Dette er baseret på et forsøg på et hønseæg, hvor man observerede celleforandringer efter at have påvirket ægget med en HeNe laser igennem et hul i ægget. Der er ikke dokumenteret skadelige effekter på mennesker.

Der er heller ikke i skrivende stund fundet dokumentation for at behandling fjernt fra livmoderregionen skulle have nogen skadelig virkning.

Hvis der skulle opstå komplikationer for en gravid kvinde efter behandling med terapeutisk laser, så risikerer behandleren at stå med ansvaret for at levere dokumentation for, at komplikationerne ikke skyldes laserterapien.

Cancer
Cancer eller mistanke om cancer må ikke behandles med laser af den simple årsag, at der i de fleste lande er meget strenge regler for, hvem der må behandle cancer.

Der forskes pt. en del i laserterapi og cancer, og tiden vil vise, om laserterapi på sigt kan være et supplement i smertebehandlingen af cancerpatienter på det terminale stadie.

I nogle lande anvendes laserterapi i forbindelse med følgevirkningerne af kræftbehandling. I Frankrig er laser f.eks. godkendt til behandling af mucositis.

Ikke kontraindiceret

 • Pacemaker
 • Implantater, skruer mv.
 • Epifyseskiver hos børn

Man støder f.eks. ind imellem i litteraturen på en påstand om, at brug af pacemaker skulle være kontraindikation. Dette er ikke tilfældet, kun for lasere, hvor laserenergien er suppleret med elektriske eller magnetiske impulser. PowerMedics lasere leverer, ud over varme, kun laser (= lysenergi). Lys er ikke kendt for at beskadige objekter, som er indkapslet i metal.

Opmærksomhedspunkter

Modermærker og udsmykning med tatoveringer er ikke en egentlig kontraindikation, men man bør alligevel være forsigtig. Det skyldes, at farverne, især de mørke, absorberer energien bedre og derfor hurtigere bliver for varmt. Det er en god ide at starte behandlingen lidt på afstand og så regulere intensiteten på baggrund af patientens tilbagemelding.

Laserterapi bør ikke træde i stedet for, eller på anden måde udelukke en korrekt lægelig diagnose. Ved enhver skade bør man sikre, at symptomer, sygdom og tilstande behandles på en lægelig forsvarlig måde.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om laserterapi?
Klik dig ind på de forskellige emner og læs mere

Du kan også få tilsendt vores “10 ting du bør vide om laser”…- rapport ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Smertebehandling med laserterapi

Smertebehandling kan foregå på mange måder, afhængig af smertens karakter og styrke. En af de metoder, der har vist sig meget effektiv, er smertebehandling med laserterapi. Den smertedæmpende virkning [...]

Fertilitet

Fertilitetsbehandling med laserterapi er noget forholdsvis nyt i Danmark, men nogle behandlere har haft gode resultater med behandlingen af barnløse par. Siden GigaLaseren blev lanceret i 2008, er vi [...]

Go to Top